درباره ما
آجر صادقی بیش از 5 دهه در صنعت آجر فعالیت دارد
پخش عمده به تمامی تعاونی ها و ارگانهای دولتی